Archive for jun, 2012

PWM sveća

Pre nekog vremena sam naišao na projekat koji emulira sveću i koristi attiny13 mikrokontroler i dvobojni Crveno/Žuti LED (ili dva LED-a jedan pored drugog). Autor projekta je koristio metod nasumičnog paljenja i gašenja LED-ova i efekat je bio OK ali ne savršen jer je treperenje bilo malo naporno za oči. Odlučio sam da napravim kod […]

Read More…