PWM sveća

Pre nekog vremena sam naišao na projekat koji emulira sveću i koristi attiny13 mikrokontroler i dvobojni Crveno/Žuti LED (ili dva LED-a jedan pored drugog). Autor projekta je koristio metod nasumičnog paljenja i gašenja LED-ova i efekat je bio OK ali ne savršen jer je treperenje bilo malo naporno za oči. Odlučio sam da napravim kod iz početka koristeći PWM (modulator širine pulsa) koji takođe nasumice menja intenzitet svetla LED-ova. Krajnji efekat je mnogo realističnija imitacija plamena sveće. Zgodno za pravljenje romantične atmosfere bez straha od požara 😉

LED-ovi se vezuju preko otpornika od 100Ω na PB0 i PB1 (nogica 5 i 6) pinove mikrokontrolera. Sam attiny13 se napaja standarno sa 5V ili ako napravite neki regulator napona sa 78l05 možete da koristite i veće napone. Program je napisan u Bascom-u.. Ono našta treba obratiti pažnju prilikom programiranja mikrokontrolera je da se lfuse mora izmeniti sa 6A na 7A  kako bi se podigla radna brzina mikrokontrolera i izbeglo vidljivo treperenje LED-ova.

pwmsveca.bas
pwmsveca.hex